Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

Fråga och svar
Idé och text: Sam Ekholm. Originalbild:Sam & Kerstin Ekholm. Gunnel & Bertil Engqvist.
Internetanpassning: Kerstin Ekholm.
Konsultation: David Ekholm, Datadosen

Vilka är vi?
I den här bildserien vill vi försöka på ett modernt pedagogiskt sätt visa hur vi uppfattat det fascinerande svar som Bibeln ger på denna fråga. Bilderna hjälper oss att förstå texterna bättre och förstärker minnet.


Till varje bild hör 2-4 texter i ökande längd
mikro
mini
endast kapitel 6 och 7
maxi
starta videoklipp
tanka


Den kompletta bildserien omfattar tre delserier:

Profetisk teknisk bilaga Bibeln