Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5 Händelser i ändens tid (en översikt)

Detta avsnitt försöker ge en överskådlig bild av ändtidens komplexa händelser, såsom jag uppfattar att de skildras i Bibeln av många profeter, apostlar samt Jesus själv. När det sen gäller folks inställning till Bibelns profetior över huvudtaget, så vill jag varna för följande tre ytterligheter:
  1. att saklöst förkasta all profetia.
  2. att oreserverat acceptera varje tolkning bara för att den låter tilltalande eller förnuftig.
  3. att visserligen tro på profetiorna, men sitta så fast i inlärda tolkningsmodeller att man blir helt oförmögen att känna igen verkligheten.
Ett typexempel på den sista felaktiga inställningen, var de skriftlärda på Jesu tid. De kände väl till profetiorna om den utlovade Messias, men de var så förblindade av sina egna tolkningar att de aldrig kände igen Jesus Kristus som sin Messias.

Den tolkning någon vill hävda är sann:

Framställningen i detta avsnitt är en sammanfattning av Maxi -texten som i huvudsak följer Uppenbarelsebokens budskap. Även om allt jag säger inte lär vara rätt, så hoppas jag likväl att framställningen är så pass lättbegriplig,

- att läsarna själva kan forska vidare i takt med att nya händelser bekräftar var vi står i tiden.

Anm.
  1. Se även det mer omfattande Förordet till Maxitexten.
  2. Nutida profetior om vår egen tid återger vi i den Profetisk/tekniska bilagan.
  3. Vidare har jag i min framställning av Bibelns profetior i flera fall valt att presentera en rätt så ordagrann uppfyllelse. Men vi bör också vara öppna för en mer symbolisk uppfyllelse av flera profetior.
Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida