Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.9 Kristi domstol - examen och fest

Kristi domstol
I tusentals år har gudsrikesfolket sett fram emot "Herrens dag" då Gud äntligen träder fram och tar itu med ondskan. Därtill har Gud insatt Sonen Kristus, som hela universums kung och rättvisa domare. Domen har två samtidiga händelsekedjor, en i skyn och en på jorden. Kristus inleder med att låta sina änglar kasta ned Djävulen till jorden. Därefter tar han upp bruden till sig i skyn.

I skyn samlas brudeskaran inför Kristus:

  • Först vidtar domen inför Kristi domstol, där varje individ får motta en rättvis lön för sina gärningar på jorden. Vi kallar det för slutexamen i Livets skola där envar får sin plats i Kristi regering under Tusenårsriket. (se bild 4.7, och 4.8 se Herrens dag.)
  • Därefter vidtar en stor fest för brudgummen Jesus Kristus och hans brud. För att riktigt demonstrera segern över Djävulen, hålls festen i skyn som dittills varit Djävulens högkvarter. (Upp. 12:11-12, Ef. 2:2)