Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.8 Slutsmyckandet föregår uppryckandet

Slutsmyckandet föregår uppryckandet
Men de som förblir Gud trogna har löfte om hans beskydd. (Se även Luk.21:8-36, Upp.12, Maxi-avsn. 8 och 12, Prof./tekn. bilagan avsn. 8.)

Skyddet symboliserat av hans sigill synes kunna variera mellan följande ytterligheter:

  1. Flykt till ett spec. land eller självhushåll på öde platser. Därför uppmanar Jesus oss att be, att vi skall kunna fly dit i tid. Men för att vi skall kunna veta vad vi skall göra, måste vi ha lärt oss att ta information från huvudet Kristus, såsom kinesiska kristna fått lära sig. (se anm.2 och 3 till bilderna 5.5 och 5.6)
  2. Eller att vi, om så krävs, skall bestå provet. Blir uppgiften att vittna om sanningen inför domstol, kommer Gud att ge vad vi skall säga. I bästa fall blir domarna frälsta och vi frisläppta. Några kommer dock att dödas i samband med provet. Redan nu lider en kristen maryrdöden var tredje minut. Bibeln hävdar likväl att för den som älskar Gud kan allt samverka till det bästa. Därför kan lidandets ugn smycka bruden genom att den "renar guldet från slagg" såsom hat och hämndkänslor. Vidare finslipas vår förmåga att se och förstå skillnaden mellan ont och gott. (Dan.11:33-37) Till det yttre kan läget ibland se illa ut. Men i den andliga världen triumferar Bruden, över ondskan så att inte ens helvetets portar längre kan stå henne emot.
3. Nu är den segrande brudeförsamlingens möjligheter uttömda, då det gäller att påverka samhällsutvecklingen till det bättre. Därmed kommer den efterlängtade sluträddningen vid den 7:e basunen ut ur vedermödan och undan vredesdomen. (Matt 25:1-13, 1 Kor.15:51-58, 1 Tess.4:13-18, 2 Tess.2)

Då händer i korthet följande:
  • först uppstår alla heliga döda. Sen förvandlas alla "förståndiga" levande kristna så att alla dessa tillsammans kan ryckas upp på skyarna Kristus till mötes.
  • Kvar på jorden blir tyvärr de som i Jesu liknelse betecknas som "oförståndiga" brudekristna.
  • (Mer härom under bild 5.13. samt Maxi avsnitt 12)

Anm.5 Vill du veta mera om vilka märkliga under Gud kan göra i dag genom överlåtna kristna, vill jag varmt rekommendera Wilgot Fritzons unika bok "Mäktig Gud i Kina" på förlaget Ljus i Öster. Ett litet smakprov får du genom att köpa ljudkassetten "Möte med pastor Yun från Kina".
Allt som apostlarnagärningarna skildrar i Bibeln har hänt i vår egen tid fast i mycket större skala.
Precis som Petrus har Yun gått ut ur ett fängelse genom stängda dörrar som öppnades.
Du kan dessutom få en gratisprenumeration av tidningen Ljus i Öster under ett helt år genom att kontakta dem via Tel. 08-564 840 40 eller e-post info@ljuioster.org

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida