Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.7 Antikrist och finalkampen

Antikrist och finalkampen
I samband med den pågående väckelsen tas nådegåvorna allt mer i bruk igen, precis som i urkyrkan. Vid tiden för Antikrists framträdande toppas profettjänsten av Guds två profeter.
Om judarna inte redan byggt upp sitt tempel i Jerusalem, så hjälper dem Antikrist säkert. För han börjar troligen som en religionernas försvarare, och en superintelligent ledare som efter 3:e världskriget skapar fred och reder upp världsekonomin. Genom att därvid införa ett ekonomisystem helt utan kontanter, får han en total kontroll över världsekonomin som omöjliggör all privat handel. Köpa och sälja får då bara den som "tagit vilddjurets lojalitetsmärke". Övriga försöker han svälta till lydnad. (Matt.24, Mark 13, Upp.12.7-17, 13:5-10)

Gud låter då informationssamhällets finalkamp mellan sanning och lögn ske i Jerusalem inför världs - TV:n.
Tittarna tvingas då ta ställning i ödesvalet - vem har rätt - Guds två profeter eller den falske profeten.

Den falske profeten är Antikrists propagandaminister. Hans första mål är att förmå folken välja Antikrist till världsledare. Båda sidor kommer att kunna lägga stor makt bakom sina ord, genom tecken och under. Liksom Faraos trollkarlar i Egypten, kommer även den falske profeten att kunna göra under, allt i syfte att lura dem som inte älskar sanningen tillräckligt, för att också vilja betala priset. För att riktigt förstärka budskapet låter Gud utlösa 7 åskor, vars budskap till dess lär förbli hemligt. (Upp.13:11-17, Upp.10) (se 5.15 )

När Antikrist väl fått makten, sätter han sig i templet, smädar Gud och kräver gudomlig tillbedjan. Jesus sade att när vi ser detta ske,( att templet blir vanhelgat enligt Matt.24:15, Dan.9:27-28 ) då först kan vi veta att vår befrielse är nära. Därmed börjar nämligen den profetiska klockan sin nedräkning av den sista, 70:de, årsveckan, som också innebär att Djävulen kastas ned på jorden (Upp.12: 7-17)

Detta medför en mycket svår förföljelse av alla kristna, där t o m vänner, barn och föräldrar anger varandra, vilket resulterar i ett stort avfall från tron. Anm. 4. (mer om aktörerna under bilderna bild 6.1-6.6)

Anm.4 Speciellt kanske avfallet drabbar dem som trott att uppryckandets befrielse kommer innan alla svårigheter börjar.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida