Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.5 Övernaturlig samfunktion i Kristi kropp

Kristi kropp
En kristen församling bestående av ökenkristna individualister, kommer aldrig att klara de svåra uppgifter som krävs av ändtidens församling. Härtill krävs, som i Kina, en församling som "väljer att dö från självlivet", för att kunna leva ett övernaturligt liv i Löfteslandet. Vi behöver därför bli villiga att börja "dö" från den individualism som inte bara behärskar våra samhällen utan också våra kyrkor.

Löfteslandslivet karakteriseras bl.a. av att varje individ:

  1. inte längre vanemässigt låter sig styras av "sin onda natur."
  2. är villig att börja leva efter Guds Rikes utgivande livsstil såsom lemmar i Kristi kropp.
  3. övar sig att allt mer motta information och ledning från kroppens huvud Kristus. Därmed förmår lemmarna tillsammans utföra större uppgifter, än vad de klarar av som enskilda individer.
  4. av kärlek följer sin ledare Kristus vart än han leder dem.

Vägen in i allt detta går genom en daglig allt djupare upplevelse av korset i våra egna liv.

Anm.1 När kommunisterna tog makten i Kina försökte de utrota kristendomen genom att kasta ut missionärerna, sätta infödda pastorer i fängelse samt bränna upp alla biblarna. Men i stället blev det en stor väckelse, med idag över 70 miljoner medlemmar, genom att lemmarna i Kristi kropp förbättrade sin kontakt med huvudet. I många fall kan nu "predikan" även framföras av barn och ungdomar under den Helige Andes inspiration. Ibland talar en person i tungor medan en annan uttyder. Vidare ber man frimodigt för sjukas helande och får ibland t.o.m. se döda bli uppväckta.

Anm.2 En pastor från väst kom sent en kväll fram till sin kinesiske vän i en avlägsen by. Denne bad honom predika ifall de anordnade ett möte nästa förmiddag. Pastorn sa ja, men undrade hur de skulle kunna kalla ihop folket i all hast. "Det gör den Helige Ande" blev svaret. Nästa dag stod faktiskt hundratals kineser utanför på gården, glada över att Herren kallat dem till stormöte med gästtalare. Några hade t.o.m. varit på väg flera dagar i förväg.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida