Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.4 Lögnens motväckelser i ändtiden

Lögnen
Under 1900-talet har även andliga motrörelser, vilka är mer eller mindre inspirerade av Guds fiende Djävulen, ökat i både antal och omfattning:

  1. I ena änden har vi ateism som förnekar Gud och i andra änden satanism och djävulsdyrkan som öppet tillber Djävulen.
  2. Efter andra världskriget gjorde en våg av traditionella hednareligioner sitt intåg i västvärlden. Hit hör även intresset för ockultism, forntida gudamytologi, astrologi, häxor och schamanism.
    Största inflytandet har väl hittills alla New Age inspirerade tankar haft, vilka starkt influerat våra massmedia. På Internet finns över 1000 hemsidor i ockulta ämnen. Den senaste vågen introducerar häxkonst, till barn och ungdom i såväl böcker som film.
  3. Den sista och största djävulsinspirerade andeutgjutelsen följer med den 5:e basunen, då extremt onda makter släpps loss från självaste helvetet. Därmed övergår födslovärkarna i vedermödan.
De som säger nej till Guds frälsningserbjudande blir då lätt offer för dessa onda makter, som lurar folk till terrordåd, lokala krig och slutligen det tredje världskriget, markerat av 6:e basunen.

Det blir ett grymt kärnvapenkrig där tredjedelen av människorna dör, städer utplånas och världsekonomin hamnar i kaos. Människorna börjar därför kräva en stark ledare, som kan trygga freden och ordna upp världsekonomin. Detta bäddar för Antikrist som blir världshistoriens största och slugaste lögnare.

Men innan dess skall vi se litet mer på vad Gud vill göra i ändtidens väckelse.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida