Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.3 Sanningens väckelsevågor i ändtiden

Sanningen
Fram till 1900-talets början var den Helige Ande gudomens mest försummade person. Utan denna "övernaturliga dimension" förbleknar kristendomen till att likna andra religioner och kyrkornas medlemsantal minskar. Men där Andens nådegåvor och kraft till helande får verka vänder trenden.
Pingströrelsen i början av 1900-talet blev den första andliga vågen. Med den karismatiska vågen på 60-70-talet började budskapet spridas vidare till andra kyrkor och samfund. Nu växer kristendomen med 160 000 per dag, vilket i tredje världen överträffar befolkningstillväxten. Därmed kan det bli 1- 1,5 miljarder bekännande kristna i början av 2000-talet.

Delmål för ändtidens folkväckelse bör vara:

  • att alla folk skall få höra evangeliet, se sjuka helade, och själviska människor byta livsstil
  • att de kristna får uppleva Guds kärlek, även på det ekonomiska planet, för att kunna ge vidare till andra.
  • Guds främsta målsättning är ju inte att döma världen utan att frälsa så många som möjligt, samt att teckna sina tjänare med sitt skyddande sigill inför framtidens svårigheter.
Därför tror jag, på en kortare tids fortsatt världsfred, under vilken Gud vill visa världen hur god han är.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida