Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.2 Resultatet av själviskheten och ondskan

Resultatet av själviskheten och ondskan
Under inseglen berörs fjärdedelen av jordens natur och befolkning av krig, hungersnöd, epidemier, jordbävningar och martyrskap.
Under de fyra första basunerna dör tredjedelen av växt- och djurlivet. Under de tre därpå följande dör tredjedelen av människorna. Orsakerna därtill är främst vårt felaktiga sätt att leva i fred som i krig. Under vredesskålarna förstörs nästan hela jorden av Antikrists och människornas ohämmade ondska.

På så sätt blir lögnens makt samt ondskans ursprung och följder slutgiltigt bevisade.

I slutet av vredesdomen kommer Kristus tillbaka som kung för att:
  • rädda mänskligheten från att totalt utplåna sig själv samt
  • döda Antikrist och fängsla Djävulen.
  • Därefter föds världen på nytt, då Gudsriket i sin fullhet tar över under Tusenårsriket.