Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.1 Tidsålderns avslutning

Tidsålderns avslutning
När människorna allt mer fylls av fruktan, vill Bibelns profetior ge oss ett framtidshopp. Uppenbarelseboken visar därför att det är Jesus Kristus som har den slutgiltiga makten och inte ondskan och Djävulen.
Ändtidens händelser beskrivs därvid med en händelsekedja bestående av insegel (Upp.6), basuner (Upp.7-9) och vredesskålar (Upp.16). Därtill finns en mängd detaljerad tilläggsinformation.

  1. Denna händelsekedja börjar med inseglens öppnande, som representerar slutkampen mellan Guds sanning och Djävulens lögner:
    • Ryttaren på den vita hästen, med sin pilbåge representerar Sanningen, förkunnad i ändtidens väckelser.
    • Ryttaren på den röda hästen med sin pilbåge representerar olika former av djävulsinspirerade lögner, vilka tar bort friden från jorden samt orsakar ändtidens olika problem och krig.(Mer under bild 5.3, och 5.4)
    • Allt framfödande av nytt liv är förenat med födslovärkar, vilka ökar i takt med framfödandet. Inseglens fortsatta brytande medför sålunda krig, svält, epidemier, förföljelser och jordbävningar.

  2. De fyra första basunerna beskriver miljöförstöringen i fred och krig. Övriga tre basuner påverkar mänskligheten. Basun 5 frisläpper onda andar som bl.a. utlöser tredje världskriget = 6:e basunen.
  3. Vid 7:e basunen tas Bruden bort från jorden. Därmed upphör Guds beskydd och vredesdomen börjar. Den innebär att de onda människorna under Antikrists ledning tillåts ohämmat lura och döda varandra.
Grovt förenklat ser det därför ut, som om Gud bara behövde bidra med jordbävningarna. Övriga av ändtidens plågor verkar människorna framkalla själva, som följd av de felaktiga ideologier som styr deras handlande. Om inseglen och basunerna dessutom främst skildrar trender, vilket verkar troligt, så går hela utvecklingen mer obemärkt än om alla vore punkthändelser.

Då kan ändtidens totala tidsspann mycket väl sträcka sig över 100 - 150 år.

I så fall kanske vi redan befinner oss mitt inne i denna händelsekedja (mellan 1:a och 6:e basunen.)

Nutida profetior om vår egen tid återger vi i den Profetiska/tekniska bilagan.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida