Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.16 Tillägg 3

Missuppfattningar om judarnas roll i frälsningsverket.

  1. Den troligen äldsta missuppfattningen om judarnas roll i frälsningsverket är den s.k. ersättningsteologien. Enligt den anses Församlingen helt och hållet ha fått överta judarnas roll i frälsningsverket därför att judarna förkastade Jesus Kristus som världens Frälsare och deras Messias. Så har dock inte skett.
  2. Nästa missförstånd gäller att vi hednakristna därför inte skall ägna tid och krafter åt att försöka omvända judar redan nu, för det gör ju Jesus själv på en enda dag vid denna sin synliga återkomst.
  3. Det tredje missförståndet är delvis raka motsatsen, nämligen att judarna redan i denna tidsålders viktigaste slutskede tar över Församlingens uppgift.

Det värsta med dessa tre felaktiga synsätt är att de verkar passiverande på oss kristna, så att vi inte tar missionsbefallningen på fullaste allvar. Dessutom strider de mot Bibelns helhetssyn.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida