Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.15 Tillägg 2

Ärevarv eller tidigarelagt Tusenårsrike?

I Upp.10 talas det om 7 åskor. Eftersom deras budskap skulle förbli hemligt, fick Johannes inte skriva ned det han sett eller hört. Idag tror somliga att detta hemliga budskap exempelvis skulle kunna innebära: Upphovsmannen till den sistnämnda åsikten har varit den holländske pastorn Leenhouts, vars böcker översatts till flera språk. På svenska ingår de i den s.k. Shofar-serien. Den första boken heter "Mannen med krukan" och nästa heter "Competition of the altars" här kallad "Altarkampen"

Leenhouts fick sin kallelse på hösten 1948 genom en änglauppenbarelse. Han berättar själv hur han trycktes ned i sin skrivbordsstol, och hur hans hand började skriva automatiskt. Dödssvett rann från hans ansikte, och i spegeln såg han enligt egen utsago nästan ut som en död man.

Hårt summerat innebär hans budskap följande:

 1. När det gäller judafolkets väg hittills genom historien, så har de själva omedvetet valt en 2000-årig "Via Dolorosa väg" för att till slut nå fram till sin egen andliga avrättningsplats. Den politiska staten Israel riskerar därmed att bli deras kollektiva kors.
 2. Det är därför ytterst viktigt att Guds Ande får upprätta en sann enhet bland oss kristna.
  Syftet med denna enhet i Kristi kropp är:
 3. Därigenom skulle det judiska folket kunna upprättas till det gudsfolk av präster, som Gud tänkt för deras roll i Tusenårsriket. På så sätt skulle judafolket snabbare komma in i sin gudomliga kallelse att bli till välsignelse för alla folk på jorden och då skulle Tusenårsriket kunna ta sin början.
 4. Därmed skulle:
Mina kommentarer

Det är inte så lätt att veta hur man skall uttala sig om en tolkningsmodell som verkar ställa all klassisk tolkning på ända. Därför koncentrerar jag min kritik till följande principiella konstateranden:

 1. Redan i början av hans andra bok ringer en varningsklocka eftersom det sätt på vilket han mottog uppenbarelsen alltför mycket påminner om ockulta fenomen. Enligt Bibeln är ju profetens ande alltid profeten underdånig. Det betyder att varje profet som förmedlar ett profetiskt budskap från Gud också kan kontrollera framförandet och stoppa det om han vill. Jag påstår inte att allt som står i hans böcker kommer från fel källa. Leenhouts säger själv, att den som läser och blir intresserad måste själv pröva allt och behålla det goda. Min läsning och prövning visade bl.a. på nedanstående principiella fel.
 2. Vi har flera gånger hävdat att en grundregel för varje skrifttolkning är "att skrift skall tolkas med skrift". Bibelns olika budskap i en viktig fråga skall då rätt tolkade komplettera- och inte strida mot varandra.
 3. Även våra nutida profetior skall, om de är från Gud, på liknande sätt förklara och komplettera Bibelns profetior och inte strida mot dem.
Slutomdöme

Medan jag läst boken har tre mycket starka varningar från Bibeln ringt i mina öron, beträffande förväntade villoläror:

 1. Den första som vi citerat tidigare ger oss aposteln Paulus med orden "Men om någon, vore det och vi själva eller en ängel från himlen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat så vare han förbannad" (Gal. 1:8)
 2. Den andra varningen ger oss aposteln Johannes i avslutningen av sin bok med orden "Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok."
 3. Slutligen vill jag påminna om,att ett av Djävulens standardknep när det gäller att locka oss på fel väg är, att han föreslår en till synes bättre lösning. Så gjorde han för Adam och Eva, Abraham och Sara samt Jesus när han frestades i öknen.

Därför väljer jag att ta avstånd från alla tolkningsförsök då det gäller de 7 åskornas budskap. Den som lever då får med tiden själv se vad de innebär.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida