Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.13 Uppryckt eller lämnad kvar?

Uppryckt eller lämnad kvar
Vi skall försöka sammanfatta vilka som förväntas blir uppryckta, och vilka som blir kvar i Vredesdomen.

Innanför bröllopssalen:

  1. Första gruppen är bruden bestående av helgade lärjungar som lever i Löfteslandet (pkt 10 i bilden) vilka också kallas övervinnare. De har genom Kristi inneboende liv lärt sig övervinna sitt eget kött, samt omvärlden och Djävulen. Vidare är de kända för sina osjälviska goda gärningar.
  2. Den andra gruppen är bröllopsgästerna. Hit hör bl.a. alla som i den sista väckelsen tackat ja till Faderns bröllopsinbjudan, och som inte hunnit så långt i helgelsens skola att de hör till bruden.

    Den gemensamma grunden för dessa två grupper är, att de har en levande kärleksrelation till Jesus. Den kärleksrelationen saknas hos de två grupperna nedan.

    Kvarlämnade utanför:

  3. Den tredje gruppen hade självsäkert trott sig tillhöra brudeskaran. Genom att nöja sig med erfarenheter från etapperna 1-5, men strunta i helgelsen, har dessa oförvandlade själviska ökenkristna dragit sådan vanära över Frälsaren, att han rent av kallar dem för ogärningsmän.
  4. Den fjärde gruppen är medvetna avfällingar, som inte velat rätta till sina felsteg och därmed förnekat sin Mästare.
(Se bild 2.24 i Serie 1 samt 6.6 i Serie 2)

(se även Maxi avsnitt 7.4, och speciellt kapitel 12)

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida