Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.12 Guds triumf - en kristuslik brud

Guds triumf
Under 1000-tals år har Guds heliga, under sina lidanden, sett fram emot Herrens dag då Kristus äntligen träder fram som Kung och besegrar ondskan på jorden och i andevärlden. Därefter insätts brudeskaran att tillsammans med Kristus under Tusenårsriket utöva ett gott andligt inflytande över människorna. I evighetens värld som sen följer, med en ny himmel och en ny jord, symboliseras detta slutligen av att en ny stad - det nya Jerusalem, för all evighet ersätter Djävulens onda herravälde. (bild 4.7 och 4.8)

Redan vid skapelsen hade Gud bl.a. följande mål i sinnet:

  • Ersättarna för de fallna änglarna skulle bli moraliskt mycket mer utvecklade och stabilare än föregångarna.
  • Därtill ville Gud stärka basen för sitt rikes regering (själva treenigheten) med hjälp av Kristi brud. Förebilden blev den skolning som Kristus själv genomgick på jorden. De som här lärt sig att segra i frestelser och prövningar, kommer därför att där t.o.m. kunna döma över änglar.
  • I stället för Edens lustgård finns därför en stor stad Jerusalem, Gudsrikets utökade maktcentrum.
  • Den sammanhållande kraften är en utvidgning av treenighetens kärleksförhållande till varandra, symboliserat av brudens kärleksrelation till brudgummen Kristus.
  • För att kunna regera rätt måste människornas sinnen och natur utvecklas och helgas till kristuslikhet. Brudens sinnen har övats i Livets skola för att kunna skilja mellan gott och ont. Brudens natur som helgats till kristuslikhet genom lidanden symboliseras av hennes smycken av guld och ädla stenar.

    Ädelstenarna har varit värdelöst kol som förvandlats till något värdefullt under tryck och stark hetta. Guldet har renats från slagg under en het smältningsprocess. På sina huvuden hade brudeskaran segerkransar. Dessa symboliserar att de varit övervinnare i sina frestelser samt att de vunnit andra för Gud.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida