Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

5.11 Jesu återkomst som Kung

Harmagedon och Kristi återkomst
Snart börjar dock Antikrists rike falla sönder i flera inbördeskrig. Till sist samlas folk från hela världen till ändtidens stora slutkrig med bl.a. slaget vid Harmagedon. De som inte dör av konventionella vapen och kärnvapen, dödas av jordbävningar samt pest och andra sjukdomar. För att inte mänskligheten skall utrotas helt stiger Kristus ned till jorden och sätter stopp.


När Kristus kommer tillbaka som konung med sina heliga, skall han ses av hela världen. (kanske i TV?)

Då om inte förr inser alla sanningen, att de syndat genom att förkasta Kristus och välja Antikrist. Därför grips de av en sådan skräck, att de gömmer sig i bergshålor (ev. skyddsrum) och önskar sig döden. De blir snabbt bönhörda för nu drabbar dem världshistoriens största jordbävning, varvid både berg och städer faller samman. Därmed kollapsar även marknadsekonomin, vars ursynd har varit att den gjort vinsten till avgud.

Endast ett fåtal överlever:

  • När de judar som finns kvar ser Jesus, utgjuts över dem en bönens och nådens Ande, så att de både inser och erkänner sin synd. Detta medför att alla blir frälsta på en gång. Därmed blir Israel världshistoriens första nation, där alla innevånare är födda på nytt. Fler följer efter under Tusenårsriket.
  • I många länder tycks befolkningen bli så pass decimerad på grund av kärnvapenkrig, att en människa blir lika sällsynt som guld och en man lika sällsynt som fint guld (Jes.13:11-12)
  • Kristi domstol som började i skyn med brudeskaran, avslutas på jorden med dom av de överlevande.
    De som hjälpt andra i deras nöd (ex.vis fattiga, flyktingar, fångar) får gå in i Tusenårsriket. I Jesu liknelse om detta i Matt.25:31-46 förliknas de fridsamma och hjälpsamma människorna vid snälla får, och de själviska människorna vid bråkiga getter. Dessa som struntat i andras nöd eller gjort ont förvisas till helvetet. Trots att domen sålunda blir individuell och inte kollektiv, brukar den av somliga kallas för "domen över nationerna." Detta begrepp anser jag dock vara missvisande, eftersom inga getter tillåts åka snålskjuts in i tusenårsriket, och därmed äventyra fridsrikets atmosfär.

Den onda treenigheten oskadliggörs.
Först fängslas vilddjuret Antikrist samt den falske profeten, varefter de kastas för evigt i helvetets eldsjö. Slutligen fängslas Djävulen. Han skall förvaras i avgrundens djup tills Tusenårsriket är slut. Då släpps han lös, för att under en kort stund avslöja vilka som nöjt sig med endast skenkristendom. Därefter döms också han till helvetets eldsjö. ( bild 4.8)

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida