Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4 Kort översikt av frälsningsverket

I detta avsnitt sätter vi in vår egen tids större profetiska händelser i ett mångtusenårigt perspektiv. Avsikten härmed är att öka vår motivation till att hellre välja det som är rätt och långsiktigt, än det som kan ge kortsiktiga vinster, men som ändå ytterst är fel.

För att lättare kunna förstå huvuddragen i det komplexa frälsningsverket:

Både Jesus och apostlarna talade om tidsåldrar i flertal. Vår indelning i just 7 tidsåldrar är absolut ingen "salighetsfråga" utan främst ett hjälpmedel för att ge framställningen nödvändig struktur. Det viktiga är inte heller enskilda detaljer, utan det huvudintryck vi vill förmedla, nämligen att:

Historien och framtiden inte är utan mål och mening. I det som skett och som sker, kan vi skönja spåren av Guds handlande med mänskligheten, och det borde skänka oss trygghet för framtiden.

Slutligen önskar jag i all kärlek ge dig ett gott råd. Försök att inte köra fast i enskildheter där du och jag kan ha olika åsikt, eller där jag t.o.m. kan ha fel. Försök i stället att genom det du läser få ett stadigare grepp om själva kärnan i profetiornas budskap.

Det är den "livlina" som jag tror att vi båda behöver för att inte "i blindo driva med strömmen".