Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4.9 Gudsrikets slutliga triumf

Gudsrikets slutliga triumf
Guds stora triumfdag kommer när frälsningsverket är slutfört. Bibeln som börjar med Guds avsikt med livet, slutar med skildringen av hur fantastiskt det blir när avsikten är genomförd trots syndafallet.

Då har exempelvis:

  • Människornas gudsgemenskap vuxit från Edens dagliga träffar till en ständig gudsnärvaro.
  • Deras natur utvecklats och helgats genom livets många frestelser och lidanden.
  • Brudeskaran tränats för att kunna regera med Kristus. Av Edens lustgård har det blivit en helt ny stad, som symboliserar Gudsrikets maktcentrum.
  • Djävulen har för evigt avslöjats, avväpnats och fängslats. Hans vapen som varit lögn, fruktan och död har besegrats av Guds sanning, kärlek och evigt liv. Detta liknas vid den livgivande flod av kristallklart vatten som strömmar ut från Guds och Lammets tron.