Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4.8 Dödas uppståndelse samt yttersta domen

7 tidsåldrar
Bibeln talar klart om två tillfällen när döda uppstår:

  • Den första uppståndelsen sker i samband med brudens uppryckande. Då uppstår endast de som dött med en levande tro på Frälsaren.
  • Den andra uppståndelsen sker efter Tusenårsriket. Då uppstår alla andra människor som levt på jorden till den yttersta domen. Där avgörs var envar skall tillbringa evigheten.

Den yttersta domen
Envar blir rättvist bedömd utifrån sina förutsättningar ex.vis vilken kunskap vi haft och vilka gärningar vi sen gjort:

  • De vars namn står i Livets bok uppstår till evigt liv. Detta innebär en djupare gudsgemenskap och belöning för alla osjälviska goda gärningar.
  • Evigt förlorade är uppenbara syndare som gjort ont såsom lögnare, mördare, omoraliska människor, och de som stått i kontakt med onda andar.

Himmel eller helvete
Därefter börjar evigheten med att Gud skapar en ny himmel och en ny jord med en ny stad därför att synden helt förstört den gamla. (Upp.21-22, 1Kor.15:24-28, bild 5:12.)Redan i bildserie 1 (bild 2.26.) beskrev jag närmare min syn på livet i evigheten. Vi bär alla början till himmel eller helvete inom oss redan här på jorden. Guds dom fastställer närmast vad som gällde i dödsögonblicket. Helvetets eldsjö tolkar jag därför som en stor folkmassa som plågas av sin själviskhet och av minnet att de här på jorden förkastade Guds frälsningserbjudande. (Mer härom i maxi avsnitt 14B, bild 4.8.)

Anm. Uttrycket Herrens dag används för de 3 sista faserna nämligen vredesdomen (1), Tusenårsriket (2) samt yttersta domen (3) Gemensamt är, att det nu är Gud som påtagligt återtagit herraväldet över jorden. Ett noggrant bibelstudium klargör vilken eller vilka av faserna som avses. Tre gånger måste Gud starta om med sin skapelse när synden förstört jorden, nämligen efter syndafloden, vredesdomen samt yttersta domen.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida