Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4.7 Regentbyte - när Djävulens ondska bevisats

Regentbyte - när Djävulens ondska bevisats
Sedan syndafallet har Djävulen utövat sitt onda inflytande över människorna, i syfte att nå världsherravälde. Det kommer han också att få, helt eller delvis, under Antikrists kommande välde. Antikrist når sina syften genom stor charm och mycken list. Dessutom backas han upp i massmedia av en skicklig lögnpropaganda, medan han uppträder som en världsfrälsare:

  • som skapar fred samt reda i världsekonomin som är i kaos efter nästa världskrig.
  • Först därefter avslöjar han sitt rätta jag och kräver gudomlig tillbedjan.

När bruden är borttagen drar Gud bort sin skyddande hand från mänskligheten under några få år. Antikrists välde kommer då i huvudsak att krossa sig självt, genom att de onda ohämmat utrotar varandra.

Först därefter kan Gud använda sin allmakt och fängsla Djävulen och hans änglar, samt istället insätta Kristus med bruden som en ny och god andlig världsregering. (mer i nästa avsnitt)