Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4.6 Brudens delmål och räddning

Brudens delmål och räddning
Allt framfödande av nytt liv är förenat med födslosmärtor, som ökar i takt med framfödandet. Inför Tusenårsrikets framfödande växer sålunda födslovåndan till vedermödan som övergår i vredesdomen.

Detta åskådliggörs genom att sista inseglet utlöser basunerna och sista basunen utlöser vredesskålarna, ungefär som vissa raketer kan explodera i flera delraketer. Ändtidens kristna, kallas även Kristi brud. De spelar en viktig roll så länge det är meningsfullt att de är kvar här på jorden.

Målet för ändtidens kristna är nämligen att:

  • förkunna Evangeliet för alla folk och genom sin livsstil demonstrera dess förvandlande kraft.
  • troget avslöja den djävulska ondskans natur och följder, både för denna tiden och för evigheten.
  • så att folk vaknar upp och börjar be Guds Rike ta över.

Först när bruden fullgjort sina uppgifter kommer hon, vid den sista basunens ljud, att räddas ut ur vedermödan och undan vredesdomen som därpå nästan utrotar mänskligheten.

På liknande sätt räddades, undan tidigare domar, Noa undan syndafloden, Lot ut ur Sodom, Judafolket undan drunkningsdöden i Röda havet samt de kristna undan Jerusalems förstöring

Däremot bör vi fram till dess vara beredda på ett eller två större krig, som dödar stora folkmassor och öppnar för Antikrists framträdande. (se även den profetisk/tekniska bilagan avsnitt 5 )

Anm. Symbolernas innebörd förklaras i midi- samt i maxi- texten.
En sammanfattning av alternativa åsikter om när bruden räddas,finns som tillägg sist i avsnitt 5: 5.14 Tillägg.1

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida