Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4.5 Tidsåldrarna påvisar frälsningens nödvändighet

Tidsåldrarna påvisar frälsningens nödvändighet
Av tidsåldrarna lär vi att vad Gud än gör, så förstör människan det, trots varningar för domen som då följer.

  1. I själva paradiset var nästan allt tillåtet. Likväl trodde människorna mer på Djävulens lögn än på Guds ord. Följden blev utvisning till den hårda och själviska värld som vi människor levt i sedan dess.
  2. Efter en tid blev själviskheten så ohämmad, att Gud måste utrota nästan hela mänskligheten i syndafloden.
  3. När rättssamhällen började införas, lärde sig snart de starka att missbruka lagen till att förtrycka de svaga.
  4. Hittills var det bara enskilda individer ex.vis Noa och Abraham som trodde på Gud och lydde honom.
  5. Judarna blev sen den första nation, avsedd att bli ett föredöme för andra. Frånsett kortare bra perioder blev det dock mest misslyckanden, eftersom de flesta av folket försökte hålla Guds lag i sin egen kraft.
  6. I vår tidsålder erbjuds alla individer, som vill byta livsstil, Guds hjälp och kraft därtill. Men även nu erbjuder "falska lärare en billigare nåd" utan syndabekännelse och med en falsk tro utan goda gärningar.
  7. Tusenårsriket blir det efterlängtade fridsriket då Guds rikes livsstil råder och Djävulen är fängslad. Då blir det populärt att vara en kristen. Men likväl nöjer sig många med skenkristendom. Därmed har Gud också slutligt bevisat att människan inte blir god och invärtes förvandlad ens i den allra bästa yttre miljö.

Frälsningen genom Jesus Kristus är därför det enda som fungerar, om vi följer Bibelns "bruksanvisningar"

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida