Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4.4 Välj rätt och långsiktigt

Välj rätt och långsiktigt
Alltför ofta väljer folk Kristus mest av kortsiktiga och själviska motiv. Därför måste Gud i sin kärlek försöka väcka oss till bättring, genom att även låta prövningar och kanske förföljelser drabba oss, så att hjärtats bevekelsegrund kommer i dagen. Gud vill ju att vi ska lyda honom främst av kärlek, och inte för att få gåvor, eller av fruktan för straff.

Därför ställs vi i målkonflikter där vi har att välja mellan:
  • en kortsiktig fördel eller
  • det som är rätt ur evighetssynpunkt.
Ett exempel härpå är aposteln Petrus. Han ljög och förnekade Jesus vid första testen, men reste sig och utvecklades till en modig ledare. För att öka våra möjligheter att välja rätt, bör vi lära oss av andras erfarenheter. Därvid har en god bibelkunskap stort värde. Men vi måste också be om hjälp av den helige Ande, som kallas för Hjälparen. Annars klarar vi inte av att tillämpa kunskapen rätt.

Misslyckas vi, ska vi korrigera ansatsen och göra nya försök, tills vi lyckas.

Så gör ju barnen när de lär sig att tala och att gå. Så gör också vi vuxna i modern företagsutveckling. Varför skulle vi då inte också göra det i vårt privatliv?

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida