Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

4.1 Utvecklingen i Världen

Utvecklingen i världen
Både Jesus och apostlarna använde begreppet tidsåldrar för tidsetapper som var och en har sitt delprogram att genomföra. ( ex.vis Matt.12:32, 1Kor. 2:7, 1917 års övers.) Om antalet därvid är 7 eller ej, är av underordnad betydelse. Det viktiga är att indelningen ger framställningen en nödvändig struktur. Ex.vis utgör övergångarna mellan tidsåldrarna domstider med stora likheter. Ibland överlappar de också varandra med upp till 40 år.

Enligt detta synsätt lever vi idag i slutet av den 6:e tidsåldern. Allt det onda som präglat Världens livsstil i tidigare tidsåldrar, såsom egoism, laglöshet, sexuell förvillelse, andlig förblindelse och skengudsfruktan, tillåts nu också att växa, till dess ondskan spricker som en böld.

  • Det onda kommer att nå sitt bottenrekord under "Antikrists" tid på jorden. Eftersom han allt mer hämtar sin visdom och makt från Djävulen, blir han till slut den absoluta motsatsen till Kristus.
  • Guds dom innebär att hans välde får krossa sig självt, sedan Gud dragit tillbaka sitt skydd av mänskligheten. Då kommer de som valt ondskan att helt ohämmat få utrota varandra.
Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida