Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

I det föregående avsnittet ville vi framför allt visa:

3 Utvecklingen under 1900- talet

I detta avsnitt vill vi visa, att vårt århundrades enorma tekniska utveckling likväl inte förbättrat oss moraliskt. Tvärtom uppträder vi allt mer lika själviskt som vissa djur och okunniga bakterier.

"Vill vi fortsätta att leva som djur, så riskerar vi också att dö som djur."