Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.9 Sverige behöver nödårsförsörjning av energi

Sverige behöver nödårsförsörjning av energi
Vidstående bild vill visa hur sårbar Sveriges nuvarande elproduktion är i händelse av krig:
  • Under 50- 60-talets glada dagar planerades det för en ohämmad ökning av vårt elbehov, kurva 1.
  • Tack vare den första energikrisen och miljörörelsens budskap planade dock den storskaliga och centraliserade elproduktionen ut, kurva 2,
  • fast på en högre nivå än vad som skulle krävas i ett framtida kretsloppssamhälle, kurva 3.
Några välplanerade sabotageinsatser kan därför i dag, inom några få kalla vinterdagar, snabbt slå ut alla samhällets livsviktiga funktioner.

Lösningen vore att i varje kommun bygga upp en kompletterande småskalig nödårsförsörjning av el och värme som i huvudsak baseras på inhemska bränslen som ved, torv etc., kurva 4.

Eftersom dessa inhemska bränslen är energiglesa duger de till nödårsförsörjning. De kan aldrig klara av att ersätta mer än 20-30% av nuvarande fredstida energiförsörjning som baseras på energitäta bränslen som uran, olja, kol, gas samt vattenkraft.
Mer härom i Profetisk/Tekniska/bilagan avsnitt 7.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida
.