Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.8 Mellanöstern framtidens storkrigsplats?

Mellanöstern framtidens storkrigsplats?
Sannolikt kommer därför kampen om denna jordens sista oljereserv att kunna leda till ett eller flera krig. I Hes. 38. som rätt allmänt anses beskriva ett av ändtidens storkrig, ställer sig profeten just frågan "Har du kommit för att taga rov?" vers 13. Bilden visar att världens oljetransporter från Mellanöstern redan på 2010- talet beräknas bli lika omfattande och sårbara som de var under oljekrisen på 1970- talet.
Enligt Bibeln kännetecknas avslutningen av denna tidsålder bland annat av krig och jordbävningar. Med de två följande bilderna vill vi ge exempel på, hur våra sårbara samhällen borde kunna planera bättre inför framtiden. Om våra samhällen inte vill göra detta fullt ut, så borde åtminstone den kristna församlingen i varje land förbereda sig bättre.

I ändtidens sista stora väckelsevåg, skulle då den kristna församlingen under nödtider kunna hjälpa sina medmänniskor.