Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.7 Mellanöstern världens sista oljereserv?

Mellanöstern världens sista oljereserv?
Med denna bild vill vi åskådliggöra:
  • hur världens oljeresurser är fördelade på olika världsdelar.
  • hur mycket som redan förbrukats och hur mycket som kan finnas kvar.
  • att världens sista stora oljereserv finns i Mellanöstern.
Vidare kan vi ana att den stora befolkningsökningen i Asien i framtiden kan vilja skaffa sig tillgång till mer olja än vad som finns inom deras världsdel. .