Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.6 När tar oljan slut?

När tar oljan slut?
Med den enorma ökning av oljeförbrukningen som skett efter andra världskriget, har vi snart förbrukat hälften av den totala tillgången. Optimum passeras mellan åren 2010 till 2020.

En ny bristsituation liknande den oljekris vi upplevde år 1973 kan därför uppträda redan i början av 2000-talet. (Mer härom oljan kan du läsa i den Profetisk/Tekniska bilagan avsnitt 4.)

Sannolikt kommer nästa oljekris snart att följas av både nya kriser och krig, innan oljan praktiskt taget tar slut någon gång kring år 2050.