Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.5 Jordens energireserver

Jordens energireserver
Bilden visar den relativa storleken av jordens återstående energiförråd av gas, olja, kol och uran. Med nuvarande förbrukning är den för industrisamhället så viktiga oljan bland de minsta.

Med nuvarande typer av kärnkraftverk är urantillgången den minsta energireserven. Men hade vi satsat mer på s.k. snabba reaktorer skulle uranet utgjort mänsklighetens allra största energikälla.

Men den utvecklingen har i stort sett lagts på is. Processen blev svårare än man först trodde och risken för en okontrollerad kärnvapenspridning bedömdes kunna öka allt för mycket.

Min åsikt är dock, att de länder som vill skaffa sig egna kärnvapen gör det enklast med hjälp av små forskningsreaktorer. Så har ex.vis Israel gjort, som i dag anses ha mellan 50-200 kärnvapen.

Numera är dessutom risken säkert större att några av de färdiga stridsspetsar, som finns i f.d. Sovjets instabilare landsändar, kan komma på drift.

.
Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida