Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.4 Energiförbrukningen per innevånare

Energiförbrukningen per innevånare
Ett utmärkt exempel på orättvisan och riskerna med vår nuvarande situation är energiförbrukningen per innevånare. Bilden visar hur den varierar mellan olika länder.

Som synes förbrukar:

  • de rika länderna minst 10 ggr mer energi per person
  • än världens fattiga länder.
  • Extremt hög är den i Nordamerika och Sverige samt före detta öststaterna.

I f.d. öststaterna beror den främst på gammal slösaktig teknik. I Sverige beror den bl.a. på att stål- och pappersindustrin är mer energikrävande än andra typer av industri.

I takt med informationssamhällets ökande folkupplysning, framstår därför obalansen mellan rika och fattiga länder som allt mer orättvis.

Internationella experter har därför börjat hävda, att de rika länderna borde frivilligt minska sin energiförbrukning med en faktor 4-10, vilket tillsvidare är en politisk omöjlighet. Spänningarna mellan fattiga och rika länder riskerar därför att kunna förvärras i takt med att jordens energiresurser minskar.

.
Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida