Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.3 Världens energiförbrukning - ett växande problem

Världens energiförbrukning - ett växande problem
I-världens höga levnadsstandard hade knappast varit möjlig, utan att vi tagit jordens dolda resurser i bruk såsom mineraler, billig energi, samt konstgödning till jordbruket

Bilden visar den enorma ökning av världens samlade energiförbrukning, som skett under de sista 100 åren av mänsklighetens liv på jorden. Först efter 1950- talet började folk bli medvetna om att vårt storskaliga industrisamhälle lever i strid med naturen. På kort sikt påverkar sålunda utsläppen närmiljön genom skogsdöd och markförsurning.
Långsiktigt blir hela klimatet allt mer extremt med torka, slagregn och orkaner. Sålunda tredubblades naturkatastroferna under 90-talet i förhållandet till 60-talet. Enbart 1998 drabbades 300 miljoner människor av svåra skyfall och jordskred. Dessutom stiger havsnivån långsamt pga. växthuseffekten. Fram till år 2100 kan den ha stigit en hel meter, vilket hotar miljontals människor i små öriken och stora kuststäder som London.

I stället för att fortsätta som nu, borde vi försöka minska vårt stora energiberoende samt sträva mot ett kretsloppssamhälle, som är mer i balans med naturens egna villkor.

.
Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida