Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.1 Beräknad folkökning på 50 år


Enbart under de senaste 50 åren beräknas befolkningen ha fördubblats i Afrika, Amerika och Europa. Ännu större blir befolkningsökningen i Asien, som i framtiden kommer att spela en allt större roll genom sin växande industrialisering.

År 2000 beräknades mer än 50% av jordens befolkning om 6 miljarder bo i storstäder vilket:
  • underlättar informationsflödet och världsevangelisationen,
  • men ökar samhällenas sårbarhet drastiskt, i händelse av naturkatastrofer samt krig.