Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.12 Byt till rätt livsstil

Byt till rätt livsstil
Kampen om människans utveckling gäller ytterst valet av livsstil:

  • Kristus kom därför bl.a. till jorden för att ge oss ett perfekt exempel på vad Guds rikes livsstil egentligen innebär, där sanning, kärlek och frihet utgör utmärkande drag. Han visade att den som vill vara störst, också måste vara allas tjänare.
  • I Världens livsstil som inspireras av Djävulen är lögn, våld, och hat utmärkande drag. Här gäller det i stället att försöka få makt över så många som möjligt.

Aldrig förr i världshistorien har så många människor blivit villiga att byta livsstil som i vår tids informationssamhälle.

Speciellt tydlig är det byte av livsstil som pågår i Latinamerika där pingstväckelsen utmanat den förhärskande "macho" manskulturen. Att bli pingstvän innebär inte bara att sluta dricka, spela och vara otrogen. Familje-fadern börjar i stället att intressera sig för hemmet, barnens utbildning samt att bygga upp ett sparkapital. Därmed läggs också grunden för en levande marknadsekonomi liknande den svenska "Gnosjö-andan".

Med vår ökande kriminalitet, "pamparnas olika affärer" och en allmän upplösning av kärnfamiljen är det på tiden, att även vi börjar vända trenden, genom byte till den rätta livsstilen.

Man har beräknat att enbart under de sista 10-15 åren i slutet av 1900-talet, tog fler människor emot Kristus som sin Frälsare, än vad som skett från pingstdagen fram till 1900-talets början. Enbart i Kina rör det sig om c:a 30 000 nykristna per dag.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida