Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.11 Kampen om vårt tankeliv

Kampen om vårt tankeliv
Efter denna skrämmande framtidsvision frågar sig många. "Vad kan vi göra för att om möjligt vända utvecklingen till det bättre?" I bildserie 1 har vi sett, att kampen om människans utveckling börjar i tankelivet, eftersom de tankar och ideologier som vi anammar, relativt lätt styr vårt handlande.

    Valet av felaktiga tankemönster blir med tiden:

  • någon form av fångenskap,
  • som i extremfall kan bli lika påtaglig som kommunismens "Berlinmur"
  • innan folk vaknar upp och vill börja byta livsstil.

Vi påstår att verklig frihet bara kan upplevas av den som lever i enlighet med Skaparens plan för sitt liv. Logiken i påståendet framgår av att de flesta människor ju anser, att vilda djur endast är fria när de tillåts leva i sin naturliga miljö.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida