Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

3.10 Andra länder kan behöva katastrofplaner

katastrofplaner
Det sjätte inseglet och de fyra första basunerna varnar för ökande oro i naturen, allt ifrån jordbävningar till torka eller slagregn med översvämningar. Små jordskalv kan uppträda nästan över hela jorden. Men risken för verkligt stora jordbävningar med tusen eller 100 000- tals döda sträcker sig som ett bälte runt jorden vid ekvatorn just där man byggt ett 40- tal miljonstäder.

Redan i dag skapar naturkatastroferna fler flyktingar än vad krigen gör.
Likväl rapporterar våra massmedia mer om krigen.

Tack vare Bibelns profetior borde vi kristna vara bättre förberedda än folk i övrigt, då det gäller att hjälpa andra i nöd. För på domens dag blir det främst våra osjälviska goda gärningar som skall räknas oss till godo och inte hur pass fina och rätta läror vi haft.

Anm. I Danmark utbildar en sekulär organisation s.k. kaospiloter för att i ett katastrofområde snabbt kunna få igång räddningsarbetet med hjälp av de överlevande.

I Sverige finns sedan 1991 en kristen hjälporganisation Operation Mercy som hjälper människor i nöd tillsammans med andra organisationer i tio länder med ett femtiotal projekt. Mer om deras arbete som leds av Bertil Engqvist kan du läsa på deras hemsida Operation Mercy . (www.mercy.t.se)

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida