Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

2.4 Samhällsutvecklingen och befolkningsexplosionen


Även utvecklingen av hela det sociala samhället har skett i faser:

  • Först kom det primitiva jägarsamhället.
  • Sen följde tusentals år med ett allt mer utvecklat jordbrukssamhälle
  • Industrisamhällets intåg började efter 1700-talet.
  • Just nu är en del av mänskligheten på väg in i informations/kunskaps- och servicesamhällets tidsålder. Andra är ännu helt eller delvis kvar i någon av de tre tidigare faserna.
Pådrivande motor har främst varit den tekniska och medicinska utvecklingen. Som följd av industri -samhällets intåg har levnadsstandard och hälsovård förbättras så att jordens befolkning nu växer explosionsartat.

Därför kan i vårt informations- och kunskapssamhälle, fler människor nås på kort tid av Bibelns frälsningsbudskap, än alla de som hittills levt före oss på jorden. .

Speciellt viktig är därvid utvecklingen på radio och TV- området, vilket möjliggör att även icke läskunniga kan ta del av budskapet. Ex.vis talade världsevangelisten Billy Graham på en enda dag år 1996 till fler människor över hela jorden via satellit -TV, än han förut nått under sina 46 år med hjälp av massmöten.