Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

2.3 Frälsningsverket - Bibelns andra huvudtema


Serie 2 "Visst Har historien och framtiden en mening?" tar dig med på en spännande resa, tusentals år tillbaka i tiden, samt över tusen år framåt i tiden. Avsikten är att visa dig hur jag uppfattat att Gud trots syndafallet styr mänskligheten mot bestämda mål, genom olika faser eller tidsåldrar.
  • Slutfasen blir ett tusenårigt fridsrike där Gudsrikets osjälviska livsstil äntligen råder.
  • På vägen dit har den kristna Församlingen viktiga uppgifter att utföra i samarbete med Frälsaren.
  • Varje ny tidsålder avslöjar allt mer hur ond och farlig vår själviskhet är. Denna ondska kulminerar i slutet av vår tidsålder genom Harmagedonkriget under Antikrists ledning.

Men innan dess vill Gud först uppenbara sin kärlek och omsorg i en världsomfattande väckelse.

Den har förberetts under hela 1900-talet, i takt med att den personliga upplevelsen av den Helige Ande accepterats inom kristenheten.

Serie 3 som heter "Vägen till frihet" är avsedd att ge tilläggsinformation om hur vi skall kunna växa till som kristna. Serien väntas utkomma först efter år 2002. En översikt av innehållet ger dock bild 3.2 i Serie 1.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida