Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

2.2 Frälsaren - Bibelns första huvudtema


Serie 1 "Visst Har livet en mening?" skapar överblick samt visar livets mening för oss som individer. Den bör du därför helst ha läst först.

Serie 1 vill bl.a. visa:
  • att många ännu är fångade av 1800-talets vetenskapligt förenklade synsätt, medan moderna vetenskapsmän, som insett naturens oanade komplexitet, inte längre förnekar existensen av en Gud och Skapare.
  • att Bibeln därvid är Skaparens handbok för våra liv, så att livet kan bli en skola för evigheten, där Skaparen själv genom den Helige Ande är vår Lärare.
  • att Guds Son Frälsaren Jesus Kristus därvid intar en unik ställning i världshistorien, för enbart med hans kraft kan alla människor lära sig övervinna i frestelser och prövningar.
Då först finner vi livets mening när vi utvecklas i Livets skola till den gudslikhet som Skaparen avsett.