Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

2.1 Bibelns enhetliga budskap

Bibelns enhetliga budskap
Bibeln är sannolikt en av världens märkligaste böcker. Trots att den har skrivits av mer än 40 olika författare under minst 1200 år, så hänger den ihop på ett märkligt sätt:
  • I Bibelns tre första kapitel ser vi Guds avsikt med livet och människas fall i själviskhet.
  • I Bibelns tre sista kapitel ser vi avsikten genomförd och skapelsen återupprättad trots syndafallet.
  • Däremellan löper tre röda trådar tre huvudteman, vilka utgör basen för bildseriens tre delar: Frälsaren, Frälsningsverket och de Frälsta