Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7 Världsrikenas historia och framtid

I avsnitt 4 visade vi Guds rikes historia och dess ljusa framtid. I detta avsnitt skall vi på ett något annorlunda sätt beskriva den negativa utvecklingen i Världen.

Detta avsnitt vill därvid bl.a. visa:
  1. att vår västerländska kultur bär på ett mångtusenårigt arv på både gott och ont, från flera tidigare kulturer.
  2. att Djävulens strategi för att behärska mänskligheten därvid påverkar bl.a. följande områden:
  3. 3. att sanningen likväl till slut kommer att avslöja och krossa hela detta onda arv, så att Gudsriket i dess fullhet kan ta över i Tusenårsriket.

Anm. Ibland använder Bibeln dock uttrycket Babel eller Babylon för såväl politisk, ekonomisk som religiös makt.