Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.9 Mognad till liv eller dom

Mognad till liv eller dom
Huvudaktörerna i den andliga striden symboliserar två motsatta färdriktingar:
  • Till vänster ser vi de som står i spetsen för Världens själviska livsstil. Hit hör den onda treenigheten som styr sitt världsrike med makt, våld och lögner. Antikrists propagandaminister, den falske profeten, styr all lögnpropaganda som präglar informationssamhällets motväckelse enligt bild 5.4. Motsvarande styrning av den falska världskyrkan utövas av skökan på odjuret, som förvandlas till en rytande Drake mot alla sanna kristna, när Antikrist blir allt mer besatt av Djävulen.
  • Till höger ser vi Gudsrikesfolket som står för Guds rikes osjälviska livsstil. De kallas vanligen för Kristi brud och Kristi kropp. (se bild 5.5 och 6.2) Bilden av Kristi brud betonar en växande kärlek till Kristus. Kristi kropp framhåller, dels vikten av en rätt samfunktion i kärlek mellan lemmarna, dels att lemmarna är villiga att ta impulser, kärlek och kraft från Kristus som ju är kroppens huvud.

    Deras sätt att leva blir därmed diametralt motsatt andan i internationalen.

I Upp.boken (12, 17 ) får Johannes se mer om striden mellan Gudsrikesfolket och Draken. Vid sitt eget syndafall lurade Draken med sig en tredjedel av änglaskaran enligt Upp.12:4. På jorden är han sen dess roten till allt ont, från syndafallet till världsrikenas upproriska anda, som vi nämnde under 7.0.1. (se även bild 6.2) Johannes såg hur draken förföljde en havande kvinna som symboliserar Gudsrikesfolket. Det är alla de judar och kristna som genom tidsåldrarna trots lidanden villigt fött fram något nytt i Guds rike på jorden. Judarna gav oss Bibeln och Frälsaren. Därefter har Evangeliet främst spritts genom de "hedningar" som blivit kristna.

Gudsrikesfolket skall i sitt arbete:

På så sätt demonstreras sanningen att Gud är god och att Kristus besegrat Djävulen, både inför människor och andevärlden. (Ef. 3:8-11) Detta gör Djävulen vansinnigt vred.

Draken har sju huvuden med var sin krona samt 10 horn. De sju huvudena symboliserar att dess rike bär på kulturarv från alla 7 tidigare riken. Att varje huvud bär en krona symboliserar, att även dessa riken förföljt gudsrikesfolket då detta huvud varit i sin maktställning. De 10 hornen symboliserar ändtidens "10 samregerande konungar", vilka överlämnar allt mer makt till Antikrist. Därefter följer ändtidens sista svåra förföljelse. (punkterna 2, 4, 5 i bild 7.8 ) När Bruden fullgjort sin uppgift är hon uppmanad att "söka skydd i öknen" i väntan på räddningen. När Bruden räddats är Guds skydd för mänskligheten borta. ( bild 5.7, 5.8 och 5.11 )

Därmed brakar helvetet löst under Vredesdomen, eftersom människorna ohämmat dödar varandra nästan till utrotning.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida