Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.8 Odjuret blir Antikrists vilddjursrike

Antikrists världsrike
I avsnitt 5 med bilder och maxi- texten avsnitt 11.4 framgår hur jag uppfattat profetiorna om Antikrists framträdande, regerande samt slutliga dom. Här kompletterar vi med några fakta från Dan.7, Upp.13, 17

  1. Mänsklighetens sista världsrike representeras av ett märkligt odjur, som ärvt egenskaper från alla tidigare världsriken. Det har sålunda leopardens kropp, björnens fötter och lejonets stora gap. Det tolkar jag som att det snabbt trampar ned och slukar mycket kött. (dvs. omfattar snabbt allt fler nya länder) På så sätt uppstår först en ny europeisk stormakt inkluderande flera delstater från forna romarriket. (Dan.7:23-27)
  2. Att Djuret har 7 huvuden visar att det bär på ett kulturarv från samtliga 7 tidigare världsriken. Att huvudena saknar kronor betyder att ingen av dessa i längden förblir vid makten. Djurets rike utvecklas först planenligt till en betydande handelsmakt. Oväntade krig och kriser verkar dock med tiden kunna tvinga fram även en allt starkare gemensam militärmakt. Något senare (Dan.7:24 ) framträder på djuret 10 kronbestyckade horn. Det betyder att flera nationers ledare bildar en fastare inre kärna.
  3. Så långt ser allt kanske ut att vara i sin ordning. Men så drabbas Europa av ett tredje världskrig med extremt svåra följder. Hundratals miljoner dödas och världsekonomin hamnar i kaos. Folkens ledare står handfallna inför pöbelhopar och anarki.
  4. Senast då framträder Antikrist som ett 11:e helt annorlunda horn. Folkens rop på en stark ledare gör nu att de 10 ledarna delvis överlåter makt till honom. Antikrist börjar fint, som världsreligionernas försvarare, en social administratör, en superintelligent ledare som skapar fred och ordnar världsekonomin.
  5. Men så får han troligen storhetsvansinne och blir totalt besatt av Djävulen. Därmed förvandlas Antikrists rike till ett vilddjursrike. Med stöd av den religiösa skökan, börjar vilddjuret förfölja alla kristna som vägrar tillbedja och underordna sig honom, (se även bild 5.7, 6.2, 7.9 samt 7.10) Dessutom börjar Antikrist håna himlens Gud på ett så utmanande sätt, att det väcker stor förvåning.
  6. Sin kunskap och makt får Antikrist från Djävulen själv, i nästa bild symboliserad av Vilddjuret/Draken. Som propagandaminister har han den falske profeten. Tillsammans utgör dessa den onda treenigheten.
  7. Antikrists militära makt blir med tiden mycket stark. Hur stor del av världen han lyckas lägga under sig, är för mig en öppen fråga. Omvärlden säger i varje fall "vem kan strida mot honom" (Upp.13:4)

Den helt avgörande striden blir dock av andlig art, och inte med vanliga mänskliga vapen.

(Min syn på vårt förhållande till EG/EU och framtiden framgår av avsnitt 7.14 )

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida