Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.7 Nazistiska riket

Nazistiska riket
Ett kort försök i romarrikets järnhårda anda blev vår tids nazistiska "Tusenårsrike", vilket dock varade i endast 12 år. Hit räknar vi då inte bara Nazityskland, utan också dess viktigaste allierade som Österrike, Italien, och Japan. Hitlers målsättning var att införa en nyhedendom som kallades "övermänniskan", vilket innebar den ariska rasens herravälde över hela världen. Efter att ha varit ledare för nazistpartiet övertog han som förbundskansler makten i Tyskland 1933.

Parlamentarismen och ett rättsväsende, grundat på likställighet inför lagen, upphävdes därmed. Bara Nazistpartiet kvarstod, och då som lydigt verkställande organ för Hitlers vilja. Övriga partier upplöstes. Lika svekfull och opålitlig som han blev mot sina egna, var han också i sin politik utåt. Hans bana blev en räcka av bluff, lögner och avtalsbrott ex.vis fredspakten med Sovjet. Men i nazipropagandan framställdes han som barnens vän och folkets unikt stora ledare "der Führer".

Överrumplade av Hitlers fräckhet gav de europeiska stormakterna alltför länge efter för hans krav på ett ödesdigert sätt. Detta kostade hela mänskligheten namnlösa lidanden, under det nästan 6-åriga andra världskriget. Dessutom berövades minst 6 miljoner judar livet i Hitlers koncentrationsläger. Judarna beskylldes för att vara roten till allt ont på jorden.

Anm. Innan vi går vidare skall vi se på Bibelns summering av världsrikena. Det besked som aposteln Johannes fick under romarrikets tid om de 8 världsrikenas regenter var: "Fem har redan fallit, den sjätte regerar nu och den sjunde skall komma men hans regeringstid blir kort. (Hitlers endast 12 år) Det scharlakansröda djuret är själv den åttonde konungen. Han har regerat en gång tidigare som en av de sju". (Upp.17:3, 10-11) Är det romarrikets eller nazismens anda som återuppstår ?

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida