Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.5 Grekiska världsriket

Grekiska världsriket
Det Grekiska världsriket skapades 336 f.Kr. av Alexander den store. Han lyckades på endast 13 år lägga under sig hela det tidigare Medisk -Persiska världsriket och mer därtill. Hans rike sträckte sig därmed från Indien i öst, till Egypten och Grekland i väster. Efter det att han plötsligt dött år 323 f.Kr. delades riket mellan hans fyra generaler i Egypten, Syrien, nuvarande turkiska delen av Mindre Asien samt Grekland/Makedonien. Det grekiska världsrikets kultur och språk fortsatte likväl att på ett påtagligt sätt dominera världen i c:a 300 år framåt.

I Bibeln symboliseras det Grekiska världsriket av en leopard med 4 huvuden och 4 vingar. (bild 7.5) Vingarna symboliserar även här snabbheten i hans erövringar, och antalet symboliserar att leoparden övertagit makt och kulturarv från de fyra tidigare världsrikena. Leopardens 4 huvuden symboliserar de fyra delriken som hans generaler tog över, efter Alexanders död.
Huvudena symboliserar även att rikena styrs med konungslig makt. I delriket Syrien uppträdde med tiden en mycket elak härskare vid namn Antiokus Epifanes. Genom att han grovt skändade templet i Jerusalem (under åren 175-165 f.Kr.) blev han en betydelsefull föregångare till den kommande Antikrist. Jesus själv hänvisar till denna historiska händelse när han talar om den yttersta tidens förföljelse av kristna och judar. (Matt. 24:15-22, se även bild 5.7)