Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.4 Medisk - Persiska riket

Medisk - Persiska riket
Snart uppstod dock nästa världsrike genom att Kores, som var kung över ett litet rike i Persien, besegrade det Babyloniska riket 539 f.Kr. för att under påföljande 10 år utvidga det med bl.a. nuvarande Turkiet.
Detta Medisk - Persiska rike, som existerade i c:a 200 år, symboliseras i Daniels dröm med en björn som slukar mycket kött. (Daniel 7 ) I gapet hade det tre revben, vilka troligen symboliserar att björnen övertagit makt och kulturarv från de tre tidigare världsrikena.

Mest känd blev kanske den medisk -persiska lagen för sin orubbliga stränghet, som gjorde att inte ens kungen själv kunde upphäva givna dekret. Om ett sådant dekret som kunde ha kostat judarna livet, kan vi läsa i Esters bok. Guds räddning kom denna gång genom att drottningen Ester uppträdde både klokt och modigt.
Att djuret bara reste sig halvvägs upp symboliserar troligen att statsledningen i detta rike inte nådde upp till nivån för Nebukadnessars gudstro. Därför symboliseras detta rike med ett bröst av silver i drömmen om världsrikenas bildstod. (se Daniel 2 samt bild 7.10)
Konungen Kores var dock så positiv till sina judiska fångar, att han frigav folk och lät dem börja återvända till sitt land för att bygga upp Jerusalem och dess tempel.