Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.3 Babyloniska världsriket

Babyloniska världsriket
Låt oss erkänna att begreppen Babel och Babylon i Bibeln kan verka komplicerade. I avsnitt 7.0 berättade vi om kungen Nimrod som redan i början av den mänskliga kulturen grundade staden Babel. Babels torn symboliserar sedan dess inte bara en sataniskt inspirerad självhävdelse, utan också horoskop, astrologi samt hednisk tillbedjan av både solguden och härskaren själv. (1Mos. 10:10)

Babel och Babylon står därför genom alla tider i Bibeln som en samlande symbol för människans politisk/religiösa uppror mot vår Skapare som är Bibelns Gud. I denna onda samhällsanda ingår därför också det falska religiösa systemet. Dit räknas i ändtiden också den stora skökan (bild 6.2) och Antikrists falska profet ( bild 5.7) innan de kort därefter förgörs för evigt. (Upp. 17-19)

Ett lysande undantag från regeln blev dock under en kort tid det världsrike som kung Nebukadnessar skapade sedan han kommit till makten 612 f.Kr. Genom extremt snabba och segerrika härtåg lade han under sig inte bara det Assyriska världsriket utan mer därtill. Han intog också Jerusalem år 587 f.Kr, och förde bort judarna i fångenskap till Babel, där ledande judar som Daniel och hans tre vänner med tiden fick höga och inflytelserika poster i statsledningen.
Från och med det Babyloniska världsriket symboliseras också världsrikenas utveckling med olika bilder av djur och människor. Nebukadnessars Babyloniska världsrike beskrivs sålunda i Daniels dröm som ett lejon med örnvingar, där vingarna symboliserar snabbheten. (bild 7.3) Att vingarna är två, betyder att hans lejonrike övertagit makt och kulturarv från de två föregående världsrikena. (Dan 7.) Hit hörde bland annat krav på tillbedjan av härskaren själv. Det var en sådan tillbedjan av konungens bild, som Daniels tre vänner vägrade att göra, trots hotet om dödsstraff. Då gjorde Gud ett mirakel, och räddade dem oskadda ut ur den brinnande ugnen.

Att lejonet reste sig upp stående på bakbenen och fick ett mänskligt hjärta symboliserar det faktum att hedningen Nebukadnessar själv, genom en svår sjukdomsperiod, kom fram till en mycket stark personlig gudstro. Om allt detta låter han dessutom berätta, genom en kunglig skrivelse till alla folk på jorden. "Nu vill jag, Nebukadnessar upphöja och förhärliga himlens konung, ty allt han gör är rätt och rättvist, och de högmodiga har han makt att kväsa".( ur Dan.3 - 4) Därför beskrivs också hans religiösa kvalité som huvudet av guld i drömmen om världsrikenas bildstod. (Dan.2 samt bild 7.10)

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida