Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.2 Assyriska världsriket

Vårt ockulta arv
Det Assyriska världsriket omfattade under sin storhetstid inte bara Syrien utan också i stort sett det forna Egyptiska riket och nuvarande Irak. (Vi saknar helt symbol för det assyriska världsriket varför även bilden 7.2 tillhör Egyptiska världsriket)

När den assyriska konungen Shalmaneser år 722 f.Kr erövrade det Israeliska nordriket förde han bort dess tio stammar som fångar till Assyrien. Därefter försvann dessa också helt ur världshistorien. Dagens judar härstammar därför främst från sydrikets kvarvarande två stammar.

När huvudstaden Ninive, som ansetts ointaglig, likväl föll omkring 613 f.Kr. rasade det assyriska riket samman och införlivades i det babyloniska riket.