Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida

7.14 Personliga kommentarer om EG/EU

I såväl USA som Europa finns många kristna som så helt tagit avstånd från EG/EU att de inte tvekar att peka ut den som Antikrists blivande vilddjursstat. Med mångårig erfarenhet som f.d. svensk representant i EG/EU:s arbetsgrupper för kärnkraftssäkerhet, vill jag här ge ett personligt vittnesbörd. Innan mitt första arbetsmöte i Bryssel bad jag Gud om råd, ifall jag skulle delta eller avsäga mig uppdraget. Jag påmindes då om hur både Josef i Egypten och Daniel i Babel fick del av Guds visdom och kunde bli sina länder till stor hjälp och välsignelse, trots att dessa var helt hedniska riken.
Men så kompromissade heller ingendera, med det som var fel inför Guds ögon.

Därför tror jag att Gud både inom nuvarande och framtida Europa behöver personer, som vågar stå för sanning och kristna värden, allt i syfte att lindra födslovåndorna för världen.

USA fick på sin tid pressa Sovjets Gorbatjov till att börja respektera de mänskliga rättigheterna. På liknande sätt försöker nu EU att påverka bl.a. flera muslimska länder att börja respektera de mänskliga rättigheterna så att de skall kunna inlemmas i EU under 2000-talet. Det skulle då kunna resultera i en ny kort tid av frihet att predika evangeliet även i dessa länder, i likhet med vad som skett i f.d. Sovjet. ( mer om denna relativa fredsperiod under Maxi-textens avsnitt 6.4. )

Förr eller senare kommer väl ändå något av "Europas Förenta Stater =EFS" att uppstå på gamla romarrikets marker. Först efter tredje världskrigets kaos blir då risken verkligen stor att EFS helt eller delvis övergår till Antikrists vilddjursstat.

När sen Antikrist börjar kräva gudomlig tillbedjan, då först måste det bli slut med lojaliteten från vår sida.


Betydelsen av vilddjurets 10 horn

När Bibeln använder talvärden så kan de vara faktiska eller symboliska. Därför gör vi klokt i att inte på förhand låsa oss vid att vilddjurets horn måste vara exakt 10. Intressant kan det dock vara att veta, att även vår tids ledande politiker har pratat och skrivit om 10 delstater i en globalt världsrike. ( s.k. Global Village ) I ett dokument från den s.k. Romklubben 1973 ( kallad Regionalised and Adaptive Model of the Global World System ) presenterade man sålunda en modell för hur hela världen skulle kunna indelas och styras i 10 politisk/ekonomiska regioner vilka man kallade "kungariken". Romklubben var arkitekten till Kol- och Stålunionen som föregick EG/EU. Därför gör vi klokt i att inte utan vidare spola alla tankar på nya framtida maktgrupperingar.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida