Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.12 Några viktiga slutsatser

De flesta världsriken har haft följande gemensamt:

Vad kan vi då ytterligare lära av detta. En självklar slutsats är enligt Bibeln, att historien och framtiden inte är meningslös. För att lättare kunna se den "röda tråden" i detta avsnitt, skall vi påminna oss om händelserna kring mänsklighetens första krossade skrytbygge, nämligen Babels torn.

I egen kraft skulle man här försöka bygga ett torn ända upp till himlen. Fram tills dess hade mänsklighetens styrka varit en enad statsmakt med ett enda språk. ( 1Mos.11:1-8 ) Gud konstaterade då att: "om de redan kan klara av detta när de just har börjat utnyttja sin språkliga och politiska enhet, tänk bara på vad de skall kunna göra längre fram. Inget kommer ( då längre ) att bli omöjligt för dem".

Gud ville inte att Djävulen skulle få möjlighet att utnyttja denna styrka och svaghet för tidigt för sina syften.

När Djävulen slutligen får chansen, så demonstreras ondskans ursprung och konsekvenser en gång för alla både inför människor och andevärlden, i det mest utvecklade av alla världsriken.

Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida