Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida

7.11 Babelbygget raseras

Babels torn raseras
Guds dom över Babel/Babylon i Upp.18 är ett exempel på när begreppet Babylon får representera såväl den politiska, ekonomiska som religiösa makten. Babels torn utgör därvid en profetisk symbol för hur den gudlösa människan alltid kommer att misslyckas med sina försök att i egen kraft bygga upp "himmelriken" på jorden.

I Nebukadnessars dröm bild 7.10 såg vi hur ändtidens vilddjurrike snabbt krossades till småsmulor. I Upp.boken 18 kompletterar Johannes detta med flera detaljbeskrivningar, vilka bland annat visar att det här är frågan om världshistoriens sista och största kärnvapenkrig. Lägg därför märke till hur snabbt förstörelsen sker med kärnvapen, i förhållande till alla utdragna bombningar med konventionella vapen.

Här skildras på ett målande sätt domarna över:
  • industristaden Babel: "I ett enda ögonblick blev hela stadens rikedom förstörd. Stackars, stackars stora stad, som gjorde oss alla rika ----- nu har allt försvunnit på en timme ----- ingen industri av något slag kommer någonsin att finnas där " ( Upp.18:17-19 ) En profetisk förvarning om detta, som kan drabba hela städer i framtida kärnvapenkrig, kunde vi se i TV den 11 sept. 2001. Då förvandlades World Trade Center i New York till en grushög på mycket kort tid, genom en välplanerad terroristattack .
  • den urspårade marknadsekonomin: I den skapades konstgjorda behov med hjälp av reklam, och den kortsiktiga vinstmaximeringen "över andras lik" blev en avgud. ( mer härom i avsnitt 3.3 i den profetisk/tekniska/bilagan.) Bibelns egna domsord lyder: "Jordens affärsmän kommer att sörja och gråta --- för det finns ingen kvar som kan köpa deras varor. ---- Hon var deras största kund i frågan om guld och silver---finaste linne --- dyrbara sniderier --- kryddor, parfymer --- fint mjöl, vete, boskap --- och till och med människors själar". ( Upp.18:11-13 ) Därmed berör texten nästa ämne som är:
  • den religiösa skökan Babylon: (förklarad i bild 6.1 och 6.2) Bibelns domsord över henne är ( Upp.18:2-3 ) "Det stora Babylon har fallit. Hon har blivit en håla för onda andar ---för alla länder har druckit av hennes fruktansvärda otukts dödliga vin". I varje sann kristen församling bor den Helige Ande, men i skökokyrkan härskar religiösa onda andar. Därför har skökan i alla tider försökt att förfölja dem som tillhört Församlingen. Nu blir det äntligen slut på den religiösa ondskans välde. "Sedan hörde jag en annan röst som ropade från himlen: Gå bort från henne mitt folk, och deltag inte i hennes synder, för då kommer ni också att straffas tillsammans med henne. Hennes synder når nämligen ända upp till himlen". ( Upp.18:4-5 )
Presentation av författarna Ge oss din åsikt Föregående sida Nästa sida